Adres e-mail Hasło
Odzież odblaskowaGadżety odbalskowe
:: menu ::
:: kategorie ::

Regulamin sklepu Refloactive

§1 

Właścicielem Sklepu Internetowego www.refloactive.com jest firma: 

REFLOACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz


NIP: 554-293-97-56
REGON: 36486595600000

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień i innych.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. 
Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. 
W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu. Usuwając dane Użytkownika, Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§ 2 
Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.refloactive.com, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.refloactive.com, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu:

REFLOACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz

§ 3 
Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). 
Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. 
Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

§ 4 
Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.refloactive.com w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

5. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu www.refloactive.com mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. 
Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów, jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.

6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

7. Rzeczywiste kolory mogą różnić się od przesłanych wizualizacji / projektów. 
Możliwa jest tolerancja pasowań nadruków do +/- 3mm.

§ 5 
Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.refloactive.com odbywa się poprzez:

  • Dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w Sklepie Internetowym

  • lub - wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu sklep@refloactive.com wraz z pisemnym oświadczeniem zapoznania się z regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: www.refloactive.com.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.

Nr  konta:

.........................................................................................................................................

Informacja dotyczy towarów, których nie posiadamy na stanie magazynowym, o czym zostaną Państwo poinformowani.

4. Każde zamówienie składane w Sklepie www.refloactive.com musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę, a następnie przez Nabywcę. 
W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik www.refloactive.com skontaktuje się z Nabywcą drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:

  • Potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów

  • Kalkulację kosztów dostawy

  • Adres dostawy

  • Termin realizacji zamówienia

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

6. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. 
Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.

7. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. 
Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.

8. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres sklep@refloactive.com.

9. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.refloactive.com do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

10. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.refloactive.com
Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

§ 6 
Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru.

2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. 
Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. 
W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. 
Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.

3. Płatność za pobraniem przy dostawie towaru.

§ 7 
Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.refloactive.com realizowane są na terytorium całego kraju.

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

  • odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy

  • przesyłka kurierska firmą spedycyjną. 

Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia, a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji. 

W przypadku zakupu towaru przez osobę fizyczną w opcji za pobraniem, kupujący zobowiązuje się do dopłaty dodatkowych 7,32 zł brutto z tytułu pobrania środków pieniężnych przez kuriera.

3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. 
Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. 
Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. 
Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji w tym zakresie jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Szkody".

§ 8 
Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. 
Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. 
Podstawą reklamacji jest paragon zakupu oraz stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie „Protokołu Szkody”.

2. Każdy zakupiony towar w sklepie www.refloactive.com jest fabrycznie nowy.

W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, podstawą reklamacji będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. 
Reklamacje na podstawie faktury VAT będą rozpatrywane w okresie do 1 roku od dnia wystawienia faktury.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. 
Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną. 
hity tygodnia
Facebook